Smoked Salmon & Avocado Sushi

Share

Smoked Salmon & Avocado Sushi

As seen in our Autumn 2014 iPad magazine